ÖVRIGT 

                                          

            HMH025 VÄRMEFLÄKT 9Kw                                       HMH026 VÄRMEFLÄKT 2Kw                                         HMH066 SKIVLYFT 

                                         

          HMH073 KAMERAUTRUSTNING                                      HMH091 GALLERVÄLT                                               HMH092 LÖVBLÅS 

                                                                  

HMH093 PLATTLYFT TRÄDGÅRDSPLATTOR        HMH103 - HMH 105 FÖNSTERPARAPLY 150*180               HMH106 FÖNSTERPARAPLY 180*220

                 

        HMH109 ISOLERBORD/SKÄRBORD                                 HMH124 VEDKLYV DIESEL                                               HMH 134 VEDKLYV EL     

      

         HMH129 HÄCKSAX 65CM 18V*PRODUKTERNA PÅ BILDER KAN SKILJA SIG NÅGOT FRÅN VERKLIGHETEN* 

*För aktuellt pris se prislistan*

VÅRA HYRESVILLKOR I KORTA ORDALAG

  • Hyresobjektet får endast nyttjas av Hyrestagaren på angiven arbetsplats.
  • Hyresobjektet får endast användas för de arbetsuppgifter det är avsett för.
  • Vid återlämning skall hyresobjektet vara väl rengjort och i bra skick.
  • Hyrestiden löper fr.o.m. den arbetsdag då Hyresobjektet hålls tillgänglig enligt Hyresavtalet, t.o.m. den arbetsdag då Hyresobjektet återlämnas.
  • Hyrestiden upphör den dag objektet återlämnats om inte annat avtalats.
  • Betalningsvillkor är 14 dagar. 
  • Reparation av hyresobjektet får inte ske utan Uthyrarens medgivande.
  • Hyrestagaren ansvarar till fulla värdet av Hyresobjektet vid förlust/skada

© Copyright hyrmaskinerhemse.se