FORDON - SLÄP - LIFT

                   

                 HMH072 SKYLIFT 12M LT                                    HMH081 SKYLIFT BOMLIFT 14M                                      HMH132 SKYLIFT 24M 

                                 

                  HMH133 SKYLIFT 21M                                                      HMH123 SAXLIFT                                                       HMH140 SAXLIFT     

                    

                    HMH000 SLÄGVAGN                                         HMH084 SLÄPVAGN MED KÅPA                         HMH086 SLÄPVAGN MED GRINDAR 

                        

                   HMH128 LASTBIL LITEN                                                  HMH058 TRANSPORTKÄRRA *PRODUKTERNA PÅ BILDER KAN SKILJA SIG NÅGOT FRÅN VERKLIGHETEN*

*För aktuellt pris se prislistan*   


VÅRA HYRESVILLKOR I KORTA ORDALAG

  • Hyresobjektet får endast nyttjas av Hyrestagaren på angiven arbetsplats.
  • Hyresobjektet får endast användas för de arbetsuppgifter det är avsett för.
  • Vid återlämning skall hyresobjektet vara väl rengjort och i bra skick.
  • Hyrestiden löper fr.o.m. den arbetsdag då Hyresobjektet hålls tillgänglig enligt Hyresavtalet, t.o.m. den arbetsdag då Hyresobjektet återlämnas.
  • Hyrestiden upphör den dag objektet återlämnats om inte annat avtalats.
  • Betalningsvillkor är 14 dagar. 
  • Reparation av hyresobjektet får inte ske utan Uthyrarens medgivande.
  • Hyrestagaren ansvarar till fulla värdet av Hyresobjektet vid förlust/skada

© Copyright hyrmaskinerhemse.se