FORDON - SLÄP - LIFT

                   

                 HMH072 SKYLIFT 12M LT                                    HMH081 SKYLIFT BOMLIFT 14M                                      HMH132 SKYLIFT 24M 

                                                                                           

               HMH133 SKYLIFT 21M                                           HMH146 SKYLIFT 18M                                                     HMH123 SAXLIFT                                                          

                                 

     HMH140 SAXLIFT                                                             HMH000 SLÄGVAGN                                         HMH084 SLÄPVAGN MED KÅPA                          

                             

       HMH086 SLÄPVAGN MED GRINDAR                        HMH128 LASTBIL LITEN                                                  HMH058 TRANSPORTKÄRRA *PRODUKTERNA PÅ BILDER KAN SKILJA SIG NÅGOT FRÅN VERKLIGHETEN*

*För aktuellt pris se prislistan*   


VÅRA HYRESVILLKOR I KORTA ORDALAG

  • Hyresobjektet får endast nyttjas av Hyrestagaren på angiven arbetsplats.
  • Hyresobjektet får endast användas för de arbetsuppgifter det är avsett för.
  • Vid återlämning skall hyresobjektet vara väl rengjort och i bra skick.
  • Hyrestiden löper fr.o.m. den arbetsdag då Hyresobjektet hålls tillgänglig enligt Hyresavtalet, t.o.m. den arbetsdag då Hyresobjektet återlämnas.
  • Hyrestiden upphör den dag objektet återlämnats om inte annat avtalats.
  • Betalningsvillkor är 14 dagar. 
  • Reparation av hyresobjektet får inte ske utan Uthyrarens medgivande.
  • Hyrestagaren ansvarar till fulla värdet av Hyresobjektet vid förlust/skada

© Copyright hyrmaskinerhemse.se