BETONG OCH MURBRUK 

                                                 test                      

     HMH001 MARKVIBRATOR 244KG                               HMH002 MARKVIBRATOR PADDA                                 HMH003 VIBRATORSTAV 

                                                             

     HMH005 & HMH006 SLODA ENBALKSRID EL                  HMH007 OCH HMH113 GLÄTTARE                           HMH008 VIBRATORBALK 

                                                                                  

    HMH009 SLODA ENBALKSRID HAND                                      HMH033 ASFALTSRAKA                            HMH070 BLANDARVISP 

                                                           

          HMH071 BETONGBLANDARE                            HMH090 MARKVIBRATOR PADDA ENVÄG       HMH108 MARKVIBRATOR PADDA 450KG 

       

           HMH095 ÅKGLÄTTARE*PRODUKTERNA PÅ BILDER KAN SKILJA SIG NÅGOT FRÅN VERKLIGHETEN*

*För aktuellt pris se prislistan*

                                              VÅRA HYRESVILLKOR I KORTA ORDALAG

  • Hyresobjektet får endast nyttjas av Hyrestagaren på angiven arbetsplats.
  • Hyresobjektet får endast användas för de arbetsuppgifter det är avsett för.
  • Vid återlämning skall hyresobjektet vara väl rengjort och i bra skick.
  • Hyrestiden löper fr.o.m. den arbetsdag då Hyresobjektet hålls tillgänglig enligt Hyresavtalet, t.o.m. den arbetsdag då Hyresobjektet återlämnas.
  • Hyrestiden upphör den dag objektet återlämnats om inte annat avtalats.
  • Betalningsvillkor är 14 dagar. 
  • Reparation av hyresobjektet får inte ske utan Uthyrarens medgivande.
  • Hyrestagaren ansvarar till fulla värdet av Hyresobjektet vid förlust/skada 

.

© Copyright hyrmaskinerhemse.se