KAP OCH SÅGNING

                                                                       

             HMH040 TIGERSÅG                                                         HMH041 SÄNKSÅG                                                             HMH042 BÄNKSÅG    

                                                            

     HMH043 KAP- OCH GERSÅG M STATIV                            HMH044 VINKELSLIP 125MM                                      HMH045 VINKELSLIP 230MM 

                                                                       

       **HMH046 & HMH122 BETONGSÅG HAND                      **HMH047 KAKEL OCH KLINKERSÅG                **HMH060 INSTALLATIONSSPÅRFRÄS 

                                                    

      HMH094   METALLKAP 180MM                                  **HMH096 BETONGSÅG CUT N´ BRAKE               HMH056 BETONGSÅG GOLV*PRODUKTERNA PÅ BILDER KAN SKILJA SIG NÅGOT FRÅN VERKLIGHETEN*

För aktuellt pris se prislistan

** SLITAGE PÅ KAPSKIVOR TILLKOMMER (MINIMUMDEBITERING 1MM) 

                                              VÅRA HYRESVILLKOR I KORTA ORDALAG

  • Hyresobjektet får endast nyttjas av Hyrestagaren på angiven arbetsplats.
  • Hyresobjektet får endast användas för de arbetsuppgifter det är avsett för.
  • Vid återlämning skall hyresobjektet vara väl rengjort och i bra skick.
  • Hyrestiden löper fr.o.m. den arbetsdag då Hyresobjektet hålls tillgänglig enligt Hyresavtalet, t.o.m. den arbetsdag då Hyresobjektet återlämnas.
  • Hyrestiden upphör den dag objektet återlämnats om inte annat avtalats.
  • Betalningsvillkor är 14 dagar. 
  • Reparation av hyresobjektet får inte ske utan Uthyrarens medgivande.
  • Hyrestagaren ansvarar till fulla värdet av Hyresobjektet vid förlust/skada

© Copyright hyrmaskinerhemse.se