RENGÖRING OCH STOFTAVSKILJARE 

                                                        

              HMH 027 LUFTAVFUKTARE                                      HMH 048 INDUSTRIDAMMSUGARE                      HMH 056 CIRKULATIONSRENSARE 

                                      

             HMH 061 VÅTDAMMSUGARE                                   HMH 063 HÖGTRYCKSTVÄTT 3-FAS                         HMH 136   HÖGTRYCKSTVÄTT  

      

          *PRODUKTERNA PÅ BILDER KAN SKILJA SIG NÅGOT FRÅN VERKLIGHETEN*

*För aktuellt pris se prislistan*

                                              VÅRA HYRESVILLKOR I KORTA ORDALAG

  • Hyresobjektet får endast nyttjas av Hyrestagaren på angiven arbetsplats.
  • Hyresobjektet får endast användas för de arbetsuppgifter det är avsett för.
  • Vid återlämning skall hyresobjektet vara väl rengjort och i bra skick.
  • Hyrestiden löper fr.o.m. den arbetsdag då Hyresobjektet hålls tillgänglig enligt Hyresavtalet, t.o.m. den arbetsdag då Hyresobjektet återlämnas.
  • Hyrestiden upphör den dag objektet återlämnats om inte annat avtalats.
  • Betalningsvillkor är 14 dagar. 
  • Reparation av hyresobjektet får inte ske utan Uthyrarens medgivande.
  • Hyrestagaren ansvarar till fulla värdet av Hyresobjektet vid förlust/skada 

© Copyright hyrmaskinerhemse.se